Statut cen APH

STATUT 25. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY – CENY ANDĚL, Czech Music Awards

 

(dále jen STATUT)

 

Článek I.

Organizátor slavnostního udílení Cen Anděl ustanovuje Výbor akademie populární hudby. Počet členů Výboru APH je minimálně 5 a maximálně 9. Složení Výboru APH bude zveřejněno. Výbor APH je jmenován na období jednoho roku.

Výbor APH každoročně osloví osobnosti hudebního světa napříč celým spektrem a navrhne jim členství v APH. Členství v APH je dobrovolné. Výběr osobností a konečné složení APH je výlučně v kompetenci Výboru APH. Seznam členů APH bude zveřejněn.

Člen APH se zavazuje v co největší možné míře seznámit se s vydanými alby ve sledovaném období a podle Statutu dle svého nejlepšího vědomí a mínění hlasovat.

Členové APH berou na vědomí a souhlasí, že výsledky jejich hlasování budou zveřejněny.

 

Článek II.

Nominován a dále oceněn může být jen hudební projekt, jehož původním vydavatelem, distributorem či prodejcem je subjekt se sídlem na území České republiky, a jenž byl vydán nebo zveřejněn v průběhu sledovaného období.

Sledovaným obdobím se rozumí kalendářní rok předcházející vyhlášení cen APH, tedy rok 2015. Toto období se týká všech vyhlašovaných kategorií vyjma kategorie skladba roku

Hudební projekt, který byl nominován v jednom ročníku, nemůže již být nominován v žádném dalším ročníku.

O ocenění rozhodují všichni členové APH. Pro jednotlivé kategorie bude pro každý ročník vypracován orientační seznam těch tvůrců, tvůrčích počinů a interpretů, kteří splňují kritéria stanovená dále tímto Statutem.

Výbor APH nicméně nezaručuje naprostou kompletnost orientačních seznamů, a proto mohou členové APH volit i jiné kandidáty, pokud splňují podmínky pro udělení Cen Anděl.

Ocenění může být uděleno pouze fyzické osobě/osobám, které jsou občany České republiky nebo ve sledovaném období držely nebo získaly povolení k trvalému pobytu na území České republiky. U ocenění skupin musí tuto podmínku splňovat nejméně polovina členů.

 

Článek III.

Ceny jsou vyhlašovány v následujících hlavních a vyhlašovaných kategoriích:

 

A) HLAVNÍ KATEGORIE

 

1. Skupina roku

Toto ocenění může být uděleno pouze skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze skupině, která ve sledovaném období vydala vlastní nové album.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé jakkoliv uveřejněných nahrávek, do té doby na zvukových nosičích nevydaných nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75% z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD.

 

2. Skladba roku

Toto ocenění může získat pouze skladba, u níž nejméně polovina autorů skladby (tj. autorů hudby a textu) jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě užití samplů se jejich autoři nezohledňují.

Za autora je považován i upravovatel tzv. volné písně.

Toto ocenění může získat pouze skladba, která byla ve sledovaném období poprvé uveřejněna na zvukovém nosiči nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Sledovaným obdobím je u této kategorie 1.10. 2014 – 31.12. 2015. Takto prodloužené sledované období je z důvodu, že píseň z alba vydaného koncem roku 2014 se mohla stát hitem až v průběhu roku 2015.

 

3. Album roku

Tato cena může být udělena pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může získat pouze nové album sestavené z nových, poprvé uveřejněných nahrávek. Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75% z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky.

 

4. Zpěvačka roku

Tato cena může být udělena pouze umělkyni, která je občankou České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze umělkyni, která ve sledovaném období vydala nové album buď jako sólistka, nebo jako jedna ze sólistů zúčastněných na albu, ale rovněž také jenom jako členka – sólistka hudební skupiny (která pak ve sledovaném období vydala nové album).

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75% z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD.

 

5. Zpěvák roku

Tato cena může být udělena pouze umělci, který je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze umělci, který ve sledovaném období vydal nové album buď jako sólista, nebo jako jeden ze sólistů zúčastněných na albu, ale rovněž také jenom jako člen – sólista hudební skupiny (která pak ve sledovaném období vydala nové album).

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75% z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD.

 

B) VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE

1. Objev roku

Tato cena může být udělena pouze interpretovi, který je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, a rovněž skupině, jejíž nejméně polovina členů má občanství České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze interpretovi nebo skupině, kteří ve sledovaném období vydali nové album nebo jiný hudební počin (například píseň, videoklip) a jejichž žádné z předchozích alb nebo hudebních počinů nezískalo ocenění či nebylo nominováno v jakékoliv kategorii uplynulých ročníků Výročních cen Akademie populární hudby.

Novým albem či hudebním počinem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75% z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba nebo hudebního počinu pro různé nosiče je rozhodující první vydání na CD nebo DVD.

 

2. Videoklip roku

Tato cena může být udělena pouze režisérovi za videoklip, jehož protagonisté (přičemž za protagonistu se považuje interpret, zpěvák, zpěvačka či skupina) jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství České republiky nejméně polovina jejích členů nebo musí mít na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může získat pouze videoklip, který byl ve sledovaném období poprvé uveřejněn ve vysílání některé z českých televizních stanic nebo prostřednictvím YouTube, internetových portálů či jinou formou sdílení, případně prostřednictvím dalších sociálních sítí.

 

3. Síň slávy

Tímto oceněním může být oceněn sólista, hudební skupina nebo autor za celoživotní přínos v oblasti hudby pouze jedenkrát.

Tato cena může být udělena pouze interpretovi či autorovi, který je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt. Pro tuto kategorii není sestavován žádný orientační seznam. Hlasující členové APH navrhnou nominaci podle svého uvážení. V této kategorii se hlasuje pouze v prvním kole.

 

4. Nejprodávanější album roku

Toto ocenění může získat protagonista (přičemž za protagonistu se považuje interpret, zpěvák, zpěvačka či skupina), jehož album mělo na území České republiky největší prodeje, a to ve sledovaném období a na základě prodejních žebříčků IFPI .

O této kategorii se nehlasuje.

Nejprodávanější album roku bude vyhlášeno na základě dostupných statistických údajů ČNS IFPI, kdy se prodej fyzických nosičů sčítá s prodejem digitální verze alb. Nejprodávanější album roku se bude udělovat pouze v kategorii domácí tvorby (viz. kategorie Album roku).

C) ŽÁNROVÉ KATEGORIE

Žánrové kategorie jsou tyto:

 

1. Jazz & Blues                              6. Hard & Heavy

2. Folk & Country                        7. Ska & Reggae

3. Hip-hop & R´n´B                   8. Elektronická hudba

4. Alternativní scéna                  9. Punk & Hardcore

5. World Music

 

 

Tato ocenění mohou být udělena pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří ve sledovaném období vydali nové album, jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství České republiky nebo mít na území ČR trvalý pobyt nejméně polovina jejích členů.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných.

Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75% z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedenou podmínku.

Žánrové kategorie vyhlašuje a organizaci hlasování zajišťuje odborná sekce APH, kterou nominuje Výbor APH.

 

Článek IV.

Řádné hlasování členů APH proběhne následujícím způsobem:

 

1. Hlasování ve všech hlavních kategoriích je dvoukolové (kromě kategorií Síň slávy a Deska roku) a veřejné. Hlasování v kategoriích Žánrových cen probíhá v rámci schůze konkrétní odborné sekce APH a je neveřejné.

První i druhé kolo hlasování proběhne elektronicky prostřednictvím webových stránek organizátora www.cenyandel.cz, a to dle následujících podmínek.

 

a/ První kolo hlasování

Po zaslání souhlasu s členstvím v APH obdrží každý člen APH následující materiály v elektronické podobě:

Pravidla hlasování a datum uzávěrky 1. kola

Odkaz na statut APH, který bude uveden v plném znění na webových stránkách www.cenyandel.cz

Jedinečný přihlašovací kód, s jehož pomocí se přihlásí na zabezpečenou webovou stránku, kde mu je k dispozici:

– orientační seznam titulů ve formě nahrávek nebo videoklipů

– hlasovací formulář

– prostor pro zaslání vlastních nominací

 

Pro hlasování má každý člen APH k dispozici tři hlasy v každé kategorii, přičemž v každé kategorii prostřednictvím hlasování rozhodne o prvním, druhém a třetím místě (1. místo = 3 body, 2. místo = 2 body, 3. místo = 1 bod).

Vyhodnocení 1. kola hlasování bude provedeno bezprostředně po uzávěrce 1. kola.

V každé kategorii se sečtou body ze všech hlasovacích formulářů a první tři protagonisté s nejvyšším počtem bodů v jednotlivých kategoriích postoupí do druhého kola. V případě rovnosti bodů bude postupováno podle níže uvedeného systému.

Pokud je počet nominovaných se stejným bodovým ohodnocením na první pozici tři a více, postupují do druhého kola pouze tito nominovaní. Pokud je počet nominovaných se stejným bodovým ohodnocením na první pozici dva, postupují tito nominovaní a všichni nominovaní na druhé pozici. Pokud je počet nominovaných na první pozici jedena pokud je počet nominovaných se stejným bodovým ohodnocením na druhé pozici dva a více, postupují pouze nominovaní z první a druhé pozice. Pokud je počet nominovaných na první a druhé pozici jeden, postupují všichni nominovaní z první, druhé i třetí pozice.

 

b/ Nominace na Ceny

Nominace v jednotlivých kategoriích budou zveřejněny v průběhu tiskové konference pořádané po vyhodnocení 1. kola hlasování.

 

c/ Druhé kolo hlasování

Druhé kolo hlasování proběhne taktéž elekronicky prostřednictvím www.cenyandel.cz . Členové APH vybírají ze třech pozic nominovaných v každé kategorii (opět vyjma kategorií Síň slávy a Deska roku). Přehled nominací a technické pokyny pro hlasování jim budou před spuštěním hlasování v druhém kole zaslány elektronickou poštou.

Pro hlasování má každý člen APH opět k dispozici tři hlasy v každé kategorii, přičemž v jednotlivých kategoriích prostřednictvím hlasování rozhodne o prvním, druhém a třetím místě (1. místo = 3 body, 2. místo = 2 body, 3. místo = 1 bod).

V jednotlivých kategoriích se sečtou body ze všech hlasovacích formulářů členů APH.

 

Z nominovaných v každé kategorii (vyjma kategorií Síň slávy a Deska roku) vzejde vítěz, který bude vyhlášen v průběhu slavnostního vyhlášení a přímého TV přenosu. V případě rovnosti hlasů ve druhém kole hlasování rozhodne o vítězi lepší výsledek (větší počet bodů) z prvního kola.

Technické a organizační zajištění prvního i druhého kola hlasování kompletně obstará nezávislá společnost ve smluvním vztahu k organizátorovi slavnostního udílení Cen Anděl.

Výsledky prvního i druhého kola hlasování budou zveřejněny následující pracovní den po vyhlášení výsledků 2. kola hlasování (v přímém TV přenosu) na webových stránkách www.cenyandel.cz.