O projektu

České hudební ceny jsou po vzoru zahraničních cen Grammy každoročně udělovány již od roku 1991. Symbol zlaté sošky anděla však vznikl v rukách Jaroslava Róny až v roce 1997. „Anděl symbolizuje prostředníka mezi člověkem a Bohem a hudba ve své nejdokonalejší podobě plní tutéž úlohu. Je jakoby neskutečná a člověka povznáší k vyšším sférám. Vycházel jsem z předpokladu, že nejvytouženější uměleckou cenou je Oscar a nejčastějším lidským snem je létat,“ říká tento akademický sochař.

O výsledcích Cen Anděl rozhodují lidé, kteří s českou hudbou přicházejí do kontaktu po celý rok, sledují ji a mají přehled o české hudební scéně. Jsou mezi nimi novináři, rozhlasoví i televizní dramaturgové, promotéři, nezávislí hudební odborníci či obchodníci. Vybraní akademici, jenž jsou součástí Akademie populární hudby (Seznam APH 2014)  jsou každoročně voleni Výborem Akademie populární hudby. Výbor APH, čítající 5 až 9 členů i Akademie, čítající cca 100 členů, jsou voleni na období jednoho roku.

Nominován a dále oceněn může být jen hudební projekt, jehož původním vydavatelem, distributorem či prodejcem je subjekt se sídlem na území České republiky, a jenž byl vydán nebo zveřejněn v průběhu sledovaného období. Konkrétní podmínky upravuje Statut cen APH.

Držitelem licence ke slavnostnímu udílení cen APH – Ceny Anděl a ke slavnostnímu vyhlášení nejprodávanějších nosičů v daném roce –Deska roku je společnost Lewron music center s. r. o.. Licenci získala od České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI).